Saturday, July 27, 2013

การใช้งาน Chrome User Profile สำหรับจัดการ Google Account หลายบัญชี

ในการใช้งาน Google Chrome นั้น เราสามารถเก็บการตั้งค่าต่างๆ (bookmarks, apps extension) ได้ด้วยการ Sign in to Chrome ข้อมูลจำพวก bookmarks, apps, extension จะ sync กับบัญชีที่เรา sign in ไว้ ทำให้เราสามารถใช้งานข้อมูลเหล่านี้ใน Google Chrome บนเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ (เช่น เครื่องที่บ้าน กับเครื่องที่ทำงาน) ได้ ด้วยการ sign in ด้วยบัญชีเดียวกัน

หากคุณกำลังใช้งาน Google Apps for Business สำหรับใช้ทำงาน และมีบัญชี @gmail.com เป็น account ส่วนตัว คุณก็จะมีชุดของ bookmarks, apps, extension ของทั้ง 2 account แยกจากกัน ถ้าหากคุณใช้งานบน browser ตัวเดียวกัน ข้อมูลของทั้ง 2 บัญชีก็จะรวมอยู่ด้วยกัน และบริหารจัดการได้ยาก

ในกรณีข้างต้น เราสามารถจัดการปัญหานี้ได้ ด้วยการสร้าง user profile ขึ้นมาบน Chrome โดยแต่ละ profile จะเก็บและ sync ข้อมูลแยกจากกัน ทำให้ข้อมูล bookmarks, apps, extension เป็นสัดส่วนและจัดการได้ง่ายขึ้นหากคุณมีการใช้งาน Google Account มากกว่า 1 account และต้องการจัดการ bookmarks, apps, extension ของแต่ละ account แยกจากกัน แนะนำให้ลองใช้งานความสามารถนี้ดูครับ

สามารถสลับ profile ของ user แต่ละ account ได้ง่ายๆ ด้วยการกดที่ icon ด้านบนของ Chrome

อ้างอิง - Chrome Help

---
www.tangerine.co.th
สนใจสมัครใช้งาน Google Apps for Business กรอกแบบฟอร์มได้ที่นี่

Wednesday, July 10, 2013

Sign in to Chrome ใช้งาน Chrome ของคุณได้จากทุกที่

ทุกวันนี้ เราใช้งาน web browser กันมากขึ้น ทั้งเชคอีเมล ใช้งาน social network หรือใช้งาน web application ต่างๆ ในการทำงาน

ใครที่ใช้ web broswer เป็นประจำ มักจะมีการปรับแต่ง web browser ให้เข้ากับวิธีการใช้งานของตนเอง เช่น เก็บ bookmark ของเวบไซต์ที่เข้าใช้งานบ่อย ติดตั้งส่วนเสริมที่ทำให้สามารถ download video เก็บไว้ได้ และอื่นๆ

Bookmark คือการเก็บ URL ที่เราต้องการไว้บน web browser ทำให้เรียกใช้งานเวบนั้นได้สะดวก

กรณีที่เราใช้งาน บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง หรือบนหลายๆ device (ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่ทำงาน กับคอมพิวเตอร์ที่บ้าน) หากต้องการนำการปรับแต่งที่กำหนดไว้แล้วบนเครื่องหนึ่ง มาใช้บนอีกเครื่องหนึ่ง ก็สามารถทำได้ผ่านการ export การตั้งค่าของ web browser แล้วนำมา import เข้า web brower ของเครื่องใหม่ แต่การใช้งานในลักษณะนี้ การตั้งค่า web browser ของทั้ง 2 เครื่อง จะเหมือนกันแค่ในครั้งแรก และก็จะเริ่มแตกต่างกันในที่สุด

การ export และ import bookmark ทำให้สามารถำ bookmark ที่มี ไปใช้งานบน browser ตัวอื่นๆ ได้

ยกตัวอย่าง ในกรณีที่เราหาข้อมูลอยู่บนเครื่องที่บ้าน แล้วเจอเวบที่น่าสนใจ หากเรา save bookmark เวบนั้นไว้ bookmark นั้นก็จะอยู่ในเครื่องที่บ้านเพียงเครื่องเดียว กรณีที่ต้องการใช้งานเวบนั้นบนเครื่องอื่นๆ ก็ไม่สามารถทำได้โดยสะดวกGoogle Chrome เป็น web browser ตัวหนึ่ง ที่สามารถ sync การตั้งค่าของ Chrome เพื่อให้ใช้งานได้จากเครื่องอื่นๆ โดยหลักการคือ Chrome จะเก็บการตั้งค่าเหล่านี้ไว้กับ Google Account ของเรา หากมีการใช้งาน Chrome ด้วย Account เดียวกัน เราก็จะได้การตั้งค่าเดียวกันมาไว้ที่เครื่องนั้นๆ ทันที (และค่าเหล่านี้จะ sync กัย account ของเราให้ตลอด)

ข้อมูลที่สามารถเลือก syncได้หากมีการ sign in to Chrome 


สำหรับใครมี่ใช้งาน Google Apps for Business อยู่แล้ว สามารถใช้ account นั้นในการ sign in ที่ Google Chrome ได้เลยครับ

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ Google Apps for Business สามารถติดต่อได้ที่ google@tangerine.co.th
หรือ submit form นี้

---
www.tangerine.co.th