Tuesday, April 4, 2017

Tangerine เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Content Administrator มาทำงานในธุรกิจ POP App

6 August 2017 -- บริษัท Tangerine ดำเนินธุรกิจในไทยมาได้กว่า 14 ปี โดยธุรกิจหลักเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ การให้คำปรึกษาทางด้าน Enterprise IT Solution ให้กับองค์กรขนาดใหญ่มากมายหลายองค์กร มาอย่างยาวนาน มีจำนวนทีมงานในธุรกิจหลักกว่า 80 คน  ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจมามากมายหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Google Cloud (Google สำหรับลูกค้าธุรกิจ) ด้วยเช่นกันณ ปี 2017 นี้ บริษัทแทนเจอรีนได้ริเริ่มธุรกิจใหม่อีกหนึ่งโครงการ โดยจะเป็นธุรกิจทางด้าน Online Digital Business (ที่จะรองรับจำนวนผู้ใช้จำนวนมาก) เป็น Mobile App ที่ชื่อ POP - App สิทธิประโยชน์ Promotion รอบตัวคุณ (ณ เวลานี้ มีเฉพาะ iOS ก่อน ต่อไปจะมีบน Android)  ซึ่ง ณ เวลานี้ ต้องการรับสมัครทีมงานเข้าร่วมโครงการ ตำแหน่ง Content Administrator รุ่นที่ 2 จำนวนหลายอัตรา
หน้าที่ ความรับผิดชอบในเบื้องต้น

 • จัดการเรื่องข้อมูล Content ที่ได้รับมอบหมายจากระบบ รวมถึงตรวจสอบ คุณภาพ Content ต่างๆ หากพบข้อผิดพลาดให้มีความถูกต้อง ทันสมัย เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้มีคุณภาพของข้อมูลสูงสุด
 • สนับสนุนการทำงานตาม Project  ต่างๆ เมื่อได้รับมอบหมายเพิ่มเติมในอนาคต
 • ทำงาน  5 วันต่อสัปดาห์ เป็นลักษณะหมุนเวียนวันทำงาน บางช่วงเวลา อาจจะเริ่มงาน วัน พุธ ถึง วันอาทิตย์  บางช่วงเวลา อาจจะเริ่มงาน วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (หากทำงานเป็นทีมคุ้นเคยและคล่องกันหมดแล้ว สามารถทำงานนอกสถานที่ ได้เช่นกัน ไม่จำกัด)
 • ในระยะเริ่มต้นนี้ ทดลองการทำงานเป็นสัญญาจ้างงานระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 26 ปี  ประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 0-3 ปี (หากเพิ่งจบการศึกษาก็สามารถสมัครได้)
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพราะจุดสำคัญของงานนี้อยู่ที่ทักษะในข้อถัดๆ ไป
 • เป็นคนทำงานละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต และ ชอบติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ
 • มีทักษะใช้ระบบปฏิบัติการ Apple iOS คล่องตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  แต่ถ้าไม่มีทักษะก็ไม่เป็นไรนะครับ มาฝึกกันได้
 • งานทุกอย่าง อยู่ในระบบ Online ทั้งหมด ดังนั้นคุณสมบัติที่สำคัญคือ ถนัดการใช้เครื่องมือ Online ต่างๆ เช่น Google, Facebook ในการ ติดตาม ค้นหาข้อมูล ข่าวสารใดๆ ที่ต้องใช้ในงาน
 • เป็นคนขยันหมั่นเพียร ไม่เกี่ยงงาน ตรงไปตรงมา  แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา  ทัศนคติดี เข้าใจเป้าหมายหลักของ Mission ที่ได้รับมอบหมาย
 • ต้องการทำงาน ที่มีความหมาย มีคุณค่า และ Impact ต่อผู้คนจำนวนมาก เพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่ หลายหมื่น หรือ หลายแสน หรือ หลายล้านคน ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POP App 
หากสนใจงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และ มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้   ส่งอีเมลพร้อมแนบข้อมูล Profile (จะเป็นแบบ PDF หรือ Online Profile ก็ได้)  มาได้ที่   suttiwat@tangerine.co.th