ฟีเจอร์ Draw on และ claim jams ใน Jamboard สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนได้แล้ว!

สำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ในเดือนนี้ Google ได้ปล่อย 2 ฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Jamboard บนสมาร์ทโฟน ซึ่งได้แก่ เครื่องมือการวาดและความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Jamboard กับสมาร์ทโฟนด้วยเทคโนโลยี NFC

วาดและแก้ไขผ่านสมาร์ทโฟน

ความสามารถของ Jamboard บนสมาร์ทโฟน:

  1. วาดโดยใช้ Jamboard brush
  2. Color picker
  3. สามาถใช้ handwriting และเครื่องมือ shape recognition
  4. laser pointer
  5. ฟังก์ชันลบและล้างข้อมูลบนบอร์ด

ฟีเจอร์ Claim a jam โดยการใช้เทคโนโลยี NFC บนสามาร์ทโฟน

สามารถใช้ NFC ได้จากสมาร์ทโฟนของผู้ใช้เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ Jamboard หรือ นำเสนอบอร์ดของตนเองได้โดนผ่านสมาร์ทโฟนของพวกเขา

Jamboard

นอกจากนี้หน้าตาJamboard ก็ได้มีการปรับเปลี่ยน icon ในส่วนของ toolbar ของเครื่องมือทั้งบน Jambooard และบนสมาร์ทโฟน ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น

JamIcons


#Tagerine #GoogleCloudbyTangerine #GoogleCloud

ให้คำปรึกษาในการทำ Business Transformation Services & Support

เพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/2IqnYDD

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s